Hoppa till sidans innehåll
Foto: Kristina Wåhlin

Hur, vad och när tränar vi?


Allmänt om träningen

Det övergripande målen med träningen vi skall sporra viljan att fortsätta orientera - och ge förutsättningar för detta. Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram den "Offensiva Stegen" som inspiration och förslag på förhållningssätt till träningen. Den är ett bra stöd - framför allt för de som satsar hårt på att tävla.

Som nybörjare skall Du ta alla träningstillfällen till vara. Klubbens ordinarie träningar och tävlingar är till för alla. De genomförs året runt, i djup snö och i gassande solsken.

 

Klubbens träningar omfattar

  1. teknikträning: Träning i orienteringsteknik för ungdomar
  2. tisdagsträningar: OL-träning 
  3. torsdagsträning: Löpning
  4. söndagsträning: Löpning

Läs mer om denna nedan - och på angränsande sidor.

 

1. Teknikträning

Vad skall en orienterare kunna? Det finns troligen lika många svar på frågan som antalet orienterare. Vissa saker är dock lättare än andra att fastställa. En orienterare måste givetvis ha både kondition och löpteknik, men det räcker naturligtvis inte. Utan orienteringsteknik blir vi aldrig mer än terränglöpare som bär med sig kartor och kompasser.

En fortlöpande utbildning i orienteringsteknik är alltså viktigt för att bli en duktig orienterare. OK Enens ungdomsgrupp fokuserar därför på en regelbunden teknikträning, där syftet är att ge de tekniska grunder som löparen sedan tillämpar vid övriga träningstillfällen - och givetvis på de tävlingar han/hon deltar i.

Teknikträningen sker mot svårighetsgraderna Vit, Gul, Orange och Violett, d v s hela vägen från nybörjarkursens gröna nivå. Den beskrivs på intilliggande sidor.

 

2.Tisdagsträning

Allmänt:

I april startar säsongen igen, och därmed också tisdagsträningarna. Fokus på dessa är OrienteringsLöpning (OL), d v s att förflytta sig runt "riktiga" banor. Träningarna genomförs på olika platser i syfte att variera träningen.

Klubbens egna träningar och tävlingar planeras och genomförs av våra egna medlemmar. Normalt har vi inte möjlighet att lägga banor med alla svårighetsgrader vid dessa tillfällen.

Vissa arrangemang genomförs med kontrollenheter och SI-pinnar. Vid dessa tillfällen finns pinnar att låna på plats. Vid vissa träningar har vi inte möjlighet att använda pinnar - då får man nöja sig med tillfredsställelsen att få storma fram och röra vid skärmen!!

 

Målgrupp och syfte:

Målgruppen är alla medlemmar, ung som gammal. Tisdagsträningens syfte är att vidmakthålla orienteringsförmågan mellan tävlingar. För ungdomarna är tisdagsträningarna dessutom utmärkta tillfällen att befästa det man lärt sig under teknikträningarna.

 

Tid och plats:

Tillfällena är angivna i verksamhetsöversikten men detaljerna för varje träningstillfälle anges i PM i nyhetsflödet. Normalt sker första start kl 1800.

 

 

banlängder klubbträning

I tabellen ser du vilka banor du kan välja på tisdagsträningarna. Välj bana utifrån din svårighetsgrad (färg).

 

 

3. Torsdagsträning

Torsdagsträningen genomförs vid Gånstagården och utgörs av ren löpträning, enskilt eller i grupp.

Samling kl 1800.

 

4. Söndagsträning

Söndagsträningen genomförs vid Gånstagården och utgörs av ren löpträning, enskilt eller i grupp.

Samling kl 1000.

 

 

 

Uppdaterad: 2017-05-13 15:40
Skribent: Patrik Lander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
OK Enen - Orientering
Box 160
74523 Enköping

Besöksadress:
Gånstagården
74948 Enköping

Kontakt:
Tel: +46 76 1051988
E-post: This is a mailto link

Se all info