Hoppa till sidans innehåll
Foto: Kristina Wåhlin

Om träningen


Det övergripande målen med träningen är att sporra viljan att fortsätta orientera - och ge förutsättningar för detta. Svenska Orienteringsförbundet har tagit fram den "Offensiva Stegen" som inspiration och förslag på förhållningssätt till träningen. Den är ett bra stöd - framför allt för de som satsar hårt på att tävla.

Som nybörjare skall Du ta alla träningstillfällen till vara. Klubbens ordinarie träningar och tävlingar är till för alla. De genomförs året runt, i djup snö och i gassande solsken.

 

Ungdomskommitténs träningar omfattar

  1. teknikträning: Träning i orienteringsteknik för ungdomar
  2. fysisk och övrig träning: konditions- och rörlighetsträning mm
  3. tisdagsträningar: OL-träning (OL=OrienteringsLöpning)

Läs mer om denna nedan - och på angränsande sidor.

 

1. Teknikträning

Vad skall en orienterare kunna? Det finns troligen lika många svar på frågan som antalet orienterare. Vissa saker är dock lättare än andra att fastställa. En orienterare måste givetvis ha både kondition och löpteknik, men det räcker naturligtvis inte. Utan orienteringsteknik blir vi aldrig mer än terränglöpare som bär med sig kartor och kompasser.

En fortlöpande utbildning i orienteringsteknik är alltså viktigt för att bli en duktig orienterare. OK Enens ungdomsgrupp fokuserar därför på en regelbunden teknikträning, där syftet är att ge de tekniska grunder som löparen sedan tillämpar vid övriga träningstillfällen - och givetvis på de tävlingar han/hon deltar i.

Teknikträningen sker mot svårighetsgraderna Vit, Gul, Orange och Violett, d v s hela vägen från nybörjarkursens gröna nivå. Den beskrivs på intilliggande sidor.

Teknikträningen består av:

  • grundläggande teknikträning - där vi lär oss grunderna i alla enskilda orienteringsmoment
  • extra teknikträning - där vi tränar på orienteringsmomenten

Teknikträningarna genomförs i allmänhet på torsdagar. I hemsidans nyhetsflöde och i kalendern på startsidan finns träningstillfällena inlagda.

 

2.Fysisk träning och övrig träning

Den fysiska träningen syftar till att göra oss bättre på att ta oss fram i terrängen. Träningen kan omfatta hinderbanor, hopp och lek i kärr och myrar, balansövningar mm. Den fysiska träningen skall vara rolig och locka lika mycket som teknikträningen - och det är inte fel att bli smutsig...

I den övriga träningen ingår t ex föreläsningar om kost och hälsa, hur man tar hand om sig om man skadat sig.

Träningarna genomförs i allmänhet på de torsdagar då det inte är någon teknikträning inte. Träningstillfällena läggs efter hand in i hemsidans nyhetsflöde och i kalendern på startsidan.

 

3.Tisdagsträning

Tisdagsträningarna är gemensamma för hela klubben. Under den ljusa delen av året är fokus OrienteringsLöpning (OL), d v s att förflytta sig runt "riktiga" banor. Träningarna genomförs på olika platser i syfte att variera träningen.

Under årets mörka del utgörs tisdagsträningen oftast som löpträning, enskilt eller i grupp och med eller utan karta. Efteråt sitter vi och "ljuger" i bastun.

Klubbens egna träningar och tävlingar planeras och genomförs av våra egna medlemmar. Normalt har vi inte möjlighet att lägga banor med alla svårighetsgrader vid dessa tillfällen.

Vissa arrangemang genomförs med kontrollenheter och SI-pinnar. Vid dessa tillfällen finns pinnar att låna på plats. Vid vissa träningar har vi inte möjlighet att använda pinnar - då får man nöja sig med tillfredsställelsen att få storma fram och röra vid skärmen!!

 

Målgrupp och syfte:

Målgruppen är alla medlemmar, ung som gammal. Tisdagsträningens syfte är att vidmakthålla orienteringsförmågan mellan tävlingarna. För ungdomarna är tisdagsträningarna dessutom utmärkta tillfällen att befästa det man lärt sig under teknikträningarna.

 

Tid och plats:

Tillfällena är angivna i kalendern men detaljerna för varje träningstillfälle anges i PM i nyhetsflödet. Normalt sker första start kl 1800.

 

 

banlängder klubbträning

I tabellen ser du vilka banor du kan välja på tisdagsträningarna. Välj bana utifrån din svårighetsgrad (färg). Läs mer om svårighetsgraderna.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 12 FEB 2018 20:38
Skribent: Patrik Lander
Epost: This is a mailto link

Postadress:
OK Enen - Orientering
Box 160
74523 Enköping

Besöksadress:
Gånstagården
74948 Enköping

Kontakt:
Tel: +46 76 1051988
E-post: This is a mailto link

Se all info