Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till Årsmöte måndag 24/2 uppdaterad

09 FEB 2020 23:57
Alla medlemmar hälsas välkomna till Årsmöte i OK Enen måndag 24/2 kl 19.00 i Gånsta. Motioner till årsmötet kan lämnas till styrelsen fram tom 16/2.
 • Uppdaterad: 09 FEB 2020 23:57

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Prövning av årsmötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av dagordning.
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Beslut om överförande av vinst eller förlust i ny räkning.
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 11. Beslut om medlemsavgift för 2021.
 12. Beslut om tävlingsavgift för 2020.
 13. Fastställande av budget för 2020.
 14. Val av ordförande på ett år
 15. Val av två styrelseledamöter på två år.
 16. Val av två revisorer på ett år.
 17. Val av en revisorsersättare på ett år.
 18. Val av övriga funktionärer på ett år.
 19. Val av tre ledamöter till valberedning varav en är sammankallande.
 20. Fastställande av OK Enens drogpolicy (ska göras årligen och insändas till kommunen i samband med bidragsansökan)
 21. Inkomna motioner. (Motioner kan lämnas in till styrelsen t.o.m 16/2)
 22. Övriga frågor
 23. Årsmötets avslutning.

Välkomna hälsar styrelsen!

Skribent: Mats Lilja
Epost: This is a mailto link

Postadress:
OK Enen - Orientering
Box 160
74523 Enköping

Besöksadress:
Gånstagården
74948 Enköping

Kontakt:
Tel: 0706475604
E-post: This is a mailto link

Se all info