Hoppa till sidans innehåll

Enentestet åk 6/9


Anmälan

Årets upplaga av Enentestet är tyvärr inställd pga Covid-19. Vi ser fram emot att träffa er alla ungefär samma tid 2021. 

Koncept

OK Enen erbjuder ett evenemang som kan användas som en del av betygssättningen av grundskoleelever i åk 6 och 9 gällande orientering.

 

Den grundläggande tanken är att organisera ett evenemang med riktigt orienteringsformat där eleverna har möjlighet att visa att de kan orientera effektivt på egen hand och samtidig väcka lust och träningsglädje i en av Sveriges mest växande idrottsgrenar.

 

Bakgrunden till detta initiativ är att många idrottslärare upplever och uttrycker svårigheter i samband med bedömning av orienteringsmomentet. Många upplever att det är svårt att bedöma den enskilda elevens prestationer då det är vanligt att eleverna hittar varandra i skogen och sedan springer tillsammans - och vem är det då egentligen som orienterar?

 

I kursplanen i Idrott och Hälsa står det att eleven ska uppfylla följande kunskapskrav för de respektive betygsstegen i åk 6 och 9: 

E

C

A

Åk6

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Åk9

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Dessutom kan eleven med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

 

Den största skillnaden är att åk 6 orienterar i bekanta miljöer och åk 9 orienterar i okända miljöer och kan använda andra hjälpmedel än kartan som tex kompass.

Av organisatoriska skäl har vi valt att vara i Brännskogen och det kan diskuteras om det är okänd miljö för eleverna i åk 9. Vi tänker att det är en övervägelse idrottsläraren får göra vid betygstillfället. Vi kommer inte att använda de fasta kontrollerna vid banläggningen.

 

En stor del av konceptet är att organisera så eleverna får möjlighet att visa att de kan orientera säkert vilket vi tolkar som självständigt. Det är alltså meningen att eleverna som satsar på de högsta betygen inte ges möjlighet att genomföra banorna tillsammans och “ta rygg” på varandra. Mera om detta under “organisationen”

Orienteringsnivåer

Det kommer att finnas banor i tre olika svårighetsgrader grön, vit och gul. Dessa färgkoder följer svensk orienteringsförbunds standarder för nivåer.Grön

Kontrollerna på grön bana ska alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.


Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.21.png

Vit

Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.


Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.31.png

Gul

Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.


En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.40.pngBedömning och betygssättning

Vi har tagit utgångspunkt i arbetshäftet “Orientera i skolan” som är ett samarbete mellan Svenska Orienteringsförbundet och SISU idrottsböcker. Där har man gjort en tolkning av utbildningstrappan i orientering och kunskapskraven för åk 6 och 9 och kommit fram till lämpliga nivåer för respektive klass.

 

Vår rekommendation vid betygssättning är följande:

 

 

Betyget E

Betyget C

Betyget A

Åk 6

Eleven klarar en Grön bana på egen hand eller tillsammans med en kompis.

Eleven klarar en Grön bana på egen hand inom utsatt tid ELLER eleven klarar en Vit bana på egen hand men INTE på utsatt tid.

Eleven genomför en vit bana på egen hand inom utsatt tid.

Åk 9

Eleven klarar en Grön bana på egen hand utan tidsgräns ELLER tillsammans med en kompis inom utsatt tid.

Eleven klarar en Vit bana på egen hand inom utsatt tid ELLER eleven genomför en gul bana på egen hand men INTE inom utsatt tid.

Eleven genomför en gul bana på egen hand inom utsatt tid.

 

OBS. Vi tycker givetvis att detta “prov” som alla andra större prov i skolsammanhang ska fungera som en DEL av bedömningsunderlaget och att läraren som har det stora överblicket och känner eleverna ska använda sig av all tillgänglig material vid betygsättning och därmed göra en rättvis bedömning för varje enskild elev.

Organisation

Start

Eleven väljer i förväg vilken nivå de vill springa och anmäler det till sin lärare.

På själva orienteringsdagen kommer det finnas tre startfollor, grön, vit och gul. Där släpps eleverna iväg med korta intervaller.

Det kommer finnas ett antal olika banor av varje svårighetsgrad och det kommer därför att vara nästan 10 minuter mellan två elever som springer på samma bana. Syftet är att eliminera möjligheten att vänta in varandra och springa tillsammans. Det här gör så eleven får möjlighet att visa sig säkert på egen hand.

Själva startpunkten på kartan (alltså triangeln) är inte samma ställe som eleverna står i kö för att starta, utan eleven startar ca. 50 meter innan startpunkten och det är snitslat hela vägen till startpunkten. Anledningen till detta är att man vill få bort föregående löpare från ledet så löpare som står i kö inte kan se vilken väg de andra löparna tar.

 

Mål

Eleverna ”stämplar ut” vid målet och får då resultatet från sina stämplingar. De ser alltså direkt om de är godkända på banan och vilken tid de hade vid varje kontroll.

 

Resultatlista

Efter avslutat arrangemang sammanställer OK Enen all resultatdata och skickar ut till ansvariga idrottslärare. Där ser man alla tider och även ”splittider” dvs. hur lång tid varje elev hade mellan varje kontroll och det går alltså väldigt lätt att se om några elever skulle hittat varandra i skogen och sprungit tillsammans.

Källor:

Vi har använd oss av svensk orienterings material: https://www.svenskorientering.se/tranatavla/klasserbanlangderochnivaer/

Vi har även använd oss av boken "Orientera i skolan" som kan beställas här: www.sisuidrottsbocker.se 

Uppdaterad: 26 FEB 2019 21:15 Skribent: Morten Ingwersen
E-post: This is a mailto linkFöreningsutmaningen logga.jpg


 Stöd OK Enen 

när du handlar på nätet!

Sponsorhuset 


Sponsorer

boka-logo-150px.png
OK Enen låter skolor boka orienteringsutrustning med ett bokningssystem från Boka.se

Sparbanken i Enköping

Taxi Enköping

Rölunda Gård

Enköpings VVS & Värme

Viking Line

Oudit Revision


Postadress:
OK Enen - Orientering
Box 160
74523 Enköping

Besöksadress:
Gånstagården
74948 Enköping

Kontakt:
Tel: 0706475604
E-post: This is a mailto link

Se all info