Att vara funktionär

Hur får jag möjlighet att vara funktionär?

Våra nationella tävlingar är väldigt viktiga för föreningens ekonomi. Genom att vara funktionär bidrar du till att vi kan behålla klubbstugan i Gånsta, skaffa sportidentenheter och allt annat material som behövs för träningar och tävlingar. Du lär också känna andra enenmedlemmar som du kanske inte träffar på träningar. Dessutom är det roligt och spännande!

På Enenracet- och Oktoberracet behövs funktionärer inom dessa områden:

Tävlingsledning, banläggning, parkering, start, arena, sekretariat, direktanmälan, mål, terränggrupp, marketenteri, miniknat, barnpassning, duschar, första hjälpen och prisceremoni.

Anmäl intresse att vara funktionär i detta formulär. Länk

I formuläret finns beskrivning av varje funktion och möjlighet att ange flera önskemål. Du får också gärna ange vad du arbetar med eller områden du har särskilda kunskaper inom.

 Om du har frågor ta gärna kontakt med arrangörskommittén arrangor@okenen.se

(Helena Dominique helenadominique9@gmail.com, Birgitta Petersen birgitta5792@live.com eller Anders Södersten).