Bestämmelser för uthyrning

Uthyrning av Gånstagården.

  1. Uthyrning till fester. Ingen uthyrning skall ske till allmänheten. Klubbmedlemmar får hyra Gånstagården för 200:-
  2. Uthyrning till möten. Allmänna idrottsklubbar kan hyra Gånstagården på kvällstid för kurser, möten och dylikt för 300:-. Under helger för 500:-. Hyran betalas i förskott till OK Enens bankgiro 5112-2687 för att erhålla en nyckel.
  3. Uthyrning till övernattning. Orienteringsklubbar kan hyra Gånstagården för övernattning för 500:- per natt. Övriga idrottsklubbar kan hyra Gånstagården för övernattning för 1500:- per natt. Hyran betalas i förskott till OK Enens bankgiro 5112-2687 för att erhålla en nyckel.

 

OK Enen skall ha tillgång till omklädningsrummen för egen träning under uthyrningen.

Stugkommittén 2022-02-01