Våra kartor

Våra kartor

Information till allmänheten

OK Enens kartor finns upplagda på Omaps. Sök på OK Enen.

Priser för våra kartor:

Digital karta oavsett storlek 50:-

Utskriven karta A4 10:-

Utskriven karta A3 20:-
Om du är intresserad av att köpa kartor så kontaktar du OK Enen på e-postadressen kartor@okenen.se.

Betalning sker via swish: