Enentestet åk 6/9

Skogstestet åk 6/9

 

Anmälan

Här anmäler du dig till årets upplaga av Skolmästerskapet och Enentestet den 26 maj 2023

https://forms.gle/wfHT4nD7sxhRv1y3A

Koncept

OK Enen erbjuder ett evenemang som kan användas som en del av betygssättningen av grundskoleelever i åk 6 och 9 gällande orientering.

 

Den grundläggande tanken är att organisera ett evenemang med riktigt orienteringsformat där eleverna har möjlighet att visa att de kan orientera effektivt på egen hand och samtidig väcka lust och träningsglädje i en av Sveriges mest växande idrottsgrenar.

 

Bakgrunden till detta initiativ är att många idrottslärare upplever och uttrycker svårigheter i samband med bedömning av orienteringsmomentet. Många upplever att det är svårt att bedöma den enskilda elevens prestationer då det är vanligt att eleverna hittar varandra i skogen och sedan springer tillsammans - och vem är det då egentligen som orienterar?

 

En stor del av konceptet är att organisera så eleverna får möjlighet att visa att de kan orientera säkert vilket vi tolkar som självständigt. Det är alltså meningen att eleverna som satsar på de högsta betygen inte ges möjlighet att genomföra banorna tillsammans och “ta rygg” på varandra. Mera om detta under “organisationen”

Orienteringsnivåer

Det kommer att finnas banor i tre olika svårighetsgrader grön, vit och gul. Dessa färgkoder följer svensk orienteringsförbunds standarder för nivåer.


 

Grön

Kontrollerna på grön bana ska alltid placeras på ledstången och endast utgöra ett kvitto på att löparna följer det självklara vägvalet.

 

Kontrollföremålen kan utgöras av stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.21.png

Vit

Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny. Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.

 

Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.31.png

Gul

Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.

 

En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.
Mera info

Skärmavbild 2017-04-05 kl. 09.13.40.png


 

Organisation

Start

Eleven väljer i förväg vilken nivå de vill springa och anmäler det till sin lärare.

På själva orienteringsdagen kommer det finnas tre startfollor, grön, vit och gul. Där släpps eleverna iväg med korta intervaller.

Det kommer finnas ett antal olika banor av varje svårighetsgrad och det kommer därför att vara nästan 10 minuter mellan två elever som springer på samma bana. Syftet är att eliminera möjligheten att vänta in varandra och springa tillsammans. Det här gör så eleven får möjlighet att visa sig säkert på egen hand.

Själva startpunkten på kartan (alltså triangeln) är inte samma ställe som eleverna står i kö för att starta, utan eleven startar ca. 50 meter innan startpunkten och det är snitslat hela vägen till startpunkten. Anledningen till detta är att man vill få bort föregående löpare från ledet så löpare som står i kö inte kan se vilken väg de andra löparna tar.

 

Mål

Eleverna ”stämplar ut” vid målet och får då resultatet från sina stämplingar. De ser alltså direkt om de är godkända på banan och vilken tid de hade vid varje kontroll.

 

Resultatlista

Efter avslutat arrangemang sammanställer OK Enen all resultatdata och skickar ut till ansvariga idrottslärare. Där ser man alla tider och även ”splittider” dvs. hur lång tid varje elev hade mellan varje kontroll och det går alltså väldigt lätt att se om några elever skulle hittat varandra i skogen och sprungit tillsammans.

Källor:

Vi har använd oss av svensk orienterings material: https://www.svenskorientering.se/tranatavla/klasserbanlangderochnivaer/

Vi har även använd oss av boken "Orientera i skolan" som kan beställas här: www.sisuidrottsbocker.se