Styrelsen

Styrelseordförande:
Mats Lilja
tel: 070-647 56 04
e-post: matsl@omicron.se

 

Vice ordförande:
Birgitta Petersén
tel: 073-502 82 84
e-post: birgitta5792@live.com

 

Kassör:
Åsa Morath
tel: 072 - 555 12 12
e-post: asa.morath@gmail.com

 

Sekreterare:
Clary Bernersson
e-post:
clary.bernerson@telia.com

 

 

Ledamöter:
Malva Steen

e-post: malva.steen@gmail.com

 

Anders Svensson

e-post: chappe48@hotmail.com