Funktionärer

Valda funktionärer vid årsmötet 2022

Ungdoms-kommitté

Ungdomsledare 
Patrik Lander, Joachim Hellqvist 

Vit grupp
Gun Kristensson, Elisabet Lindblom Larsson   

Gul grupp
Lisa Oliv

Orange grupp
Andreas Fridvall               

Violett-juniorgrupp

Patrik Lander,  Vakant

 

Stafettgruppen

Per Ågren                         

Mattias Olofsson, Patrik Steen, Malva Steen

 

Hittaut-kommitté

Helena Dominique 

Mats Lilja , Ylva Fontell, Anders Svensson, Anders Södersten, Patrik Steen, 

Birgitta Petersen

                  

Revisorer

Peter Olofsson

Helena Andersson

 

Revisorssuppleant

Patrik Lander

 

Arrangörskommitté

Birgitta Petersén

Helena Dominique, Gustav Johansson , Anders Södersten

                                                                                                        

Kartkommitté               

Anders Södersten 

Mattias Olofsson, Gustav Johansson, Jan-Olov Rask , Rasmus Steen

                                           

Skolgruppen

Ulrika Thideman

Kenta Hällbom, Morten Ingwersen

                                                                                       

Uthyrning Gånstagården               

Birgitta Petersen

Anders Svensson     

 

Fastighetsgrupp

Anders Svensson

Tord Andersson

 

Klädbeställning

Amanda Rådström, Hillevi Larsson

 

Mediakontakt

Patrik Lander 

 

Hemsidegruppen

Helena Dominique, Anders Södersten, Malva Steen, Patrik Lander

                                                                                                            

Uppvaktningar

Helena Dominique                            

 

Valberedning

Gustav Johansson

Anna-Karin Ingwersen

Elisabeth Lindblom Larsson