Hur stödjer OK ENEN skolorna?

Hur stödjer OK ENEN skolorna?

Orientering är en aktivitet som är krävande att planera, förbereda och genomföra. Det åtgår mycket tid för planläggning av lämpliga banor – som p g a förändringar i växtlighet och bebyggelse ofta kräver rekognosering på plats. Det kräver också resurser för att duka lektionen/övningen. Eleverna skall på ett eller annat sätt ta sig till och från orienteringsterrängen. Slutligen skall läraren också kunna värdera och betygsätta elevens förmåga.

 

Vad vill OK Enen?

Utöver att vilja bidra till orienteringsundervisning och friskvård för skoleleverna ser OK Enen också en möjlighet till att sprida information om orienteringen som en rolig och utvecklande idrott för hela familjen.

 

 

Vilket stöd får kommunen?

Som ideell förening har OK Enen begränsade resurser både vad gäller ekonomi och personal. Kartritning är t ex en relativt tidskrävande verksamhet. Duktiga kartritare är det ont om och för att täcka behoven måste vi ibland köpa in kartritningstjänster.

I syfte att underlätta skolornas orienteringsutbildning understödjer OK Enen med:

  • revidering och upprättande av kartor
  • tillhandahålla stämplingsutrustning (det s k Sport Ident-systemet)
  • tillhandahålla fasta kontroller i Fagerskogen och Brännskogen.

För att tillhandahålla dessa grundtjänster erhåller klubben ett årligt bidrag från kommunen. För att täcka klubbens övriga kostnader för arbete tar vi ut en avgift, beroende på stödets art och omfattning.

 

Kartritning

Att upprätta nya kartor kräver tillgång till geodata, byggnadsritningar mm samt också rekognosering och mätning direkt i terrängen liksom tid för bearbetning av datan i ett kartritningsprogram.

Grunden är att varje skola skall ha:

  • Skolgårdskarta
  • Närområdeskarta

 

Övrigt stöd

Utöver detta erbjuder OK Enen också Enköpings skolor annat stöd.