Skolmästerskap åk 4/5

Skolmästerskap åk 4/5

Vad är skolmästerskapet?

Skolmästerskapet är en orienteringstävling för åk 4 och 5 och är (troligen) den första "riktiga" tävlingen med tryckta kartor, tidtagning och digital stämpling (SI-enheter) för eleverna. Tävlingen genomförs i maj och alla skolor i kommunen inbjuds att delta.

Banorna är enkla och anpassade efter läroplanen. Syftet är att med tävlingsformen öka spänningen och stimulera till fortsatt orientering. Några egentliga orienteringsmässiga svårigheter finns inte, och det är finns gott om funktionärer till hands om problem ändå skulle uppstå.

På tävlingsdagen erhåller klassläraren en påse med nummerlappar och de löparbrickor som registrerats på respektive elev. Det är viktigt att läraren och eleven kontrollerar att nummerlapp och löparbricksnummer överensstämmer med klassens startlista.

Anmälan

Här är anmälningslänken till Skolmästerskapet och Enentestet: 

https://forms.gle/wfHT4nD7sxhRv1y3A

Övrigt:

Genomförs den 24 maj 2024.

Pris: 15 kr/elev.