Skogslek (-7 år)

Skogslek vänder sig till barn upp till 7 år som är nyfikna på orientering och gillar att vara i skogen. Tanken är att det ska vara mycket lek samtidigt som vi bekantar oss med kartan och karttecken.

Vi ses under en timme fyra torsdagar under maj och fyra torsdagar under augusti/september. 

Det är kläder efter väder som gäller. Du som förälder förväntas närvara under hela timmen.

Frågor eller funderingar: Vänd dig till Sofia Adolfsson, 073-842 25 34, sofia.adolfsson45@gmail.com


Plats och tid: Gånstagården torsdagar kl 18-19

Anmälan: Skogslek 2024 är fulltecknad.

Kostnad: Deltagaravgiften utgörs av medlemsavgiften för 2024 (200 kr för barn/ungdom). Du blir medlem via hemsidan.