En tävlingsdag

På väg till tävlingen

PM för tävlingen finns vägbeskrivning till tävlingsplatsen. Vid prioriterade tävlingar finns möjlighet till kolonnkörning. Vi startar då från Gånstagården - och avmarsch sker på utsatt tid - d v s utan s k akademisk kvart.

Ofta är sista vägen till tävlingsplatsen också skyltad. Parkering sker i allmänhet lite fältmässigt ute på gärden. Där anvisas du plats och betalar parkeringsavgift (oftast 20 kr). 

Från parkering är det en sträcka att gå till tävlingscentrum/arena där också målet är beläget.

På arenan (tävlingscentrum)

På arenan finns det gemensamma målet samt markerad väg till startplatsen. Längs upploppssträckan mot mål samlas klubbarna under sina flaggor och hejar på sina kamrater. På arenan finns också sekretariat, bajamajor, dusch i det fria, barnpassning, miniknat, marketenteri och oftast också någon fältmässig idrottsbutik där du kan köpa orienteringsutrustning.

På arenan letar vi upp OK Enens beachflagga. Ofta brukar vi samlas vid upploppssträckan precis invid målet. Då kan vi heja på alla våra kamrater.

Startplatsen ligger i sin tur ytterligare en bit från arenan, i vissa fall upp till en kilometer. Springer du tävlingsklass beger du dig till startplatsen i god tid. Springer du Öppen klass har du fri starttid och kan bege dig till starten när du är mogen.

Vägen mot startplatsen bjuder på fina möjligheter till uppvärmning, här O-ringen i Sälen 2016. (Bild: Patrik Lander)

Vid startplatsen

Vid startplatsen letar du upp den startfålla som är märkt med “din” klass. Där skall du också “tömma” och “checka” din löparbricka.

Springer du tävlingsklass är startfållan indelad i tre delar. Tre minuter innan start kliver du in i första delen där du checkade av mot startlistan. Två min innan kliver du in i nästa del där du kan ta en kontrollbeskrivning. En min innan går du in i sista delen och väntar på startsignalen. När signalen går får du ta din karta - och tiden startar.

I startfållan kollas du av mot startlista, får kontrollbeskrivning, karta - och startsignal. Bild från Silverjakten i Sala 2015. (Bild: Patrik Lander)

För motionsklasserna är det enklare. Du checkade av mot startlistan. Därefter får du ta din karta och kontrollbeskrivning och har tid att läsa in dig. När du är mogen startstämplar du och ger dig iväg.

Spänningen stiger i startfållan. På bockarna finns lösa kontrollbeskrivningar för respektive klass. Bortom bockarna finns nästa del av fållan, där du får din karta. Efter det är det bara att vänta på startsignalen! Bild från Närkekvartetten 2015. (Bild: Patrik Lander)

Nu kör vi!

Du passerar startpunkten och sedan besöker du alla kontroller. Den sista kontrollen och upploppet är gemensam för alla klasser. Ofta ligger upploppet i en uppförsbacke, och du får slita hund de sista 100-200 meterna.

När du givit allt och målstämplat följer du fållan till utstämplingen. Där läses din löparbricka ur och du får en utskriftsremsa som förhoppningsvis meddelar dig att du är godkänd. Med utstämplingen vet också arrangören att just du kommit i mål, och att inget eftersök behöver sättas igång.

Efter att ha givit allt på upploppet målstämplar du och din tävlingstid stoppas. Nu kan du andas ut och stappla vidare till utläsningen där du får resultatremsan och beskedet om du är godkänd eller inte. O-ringen. (Bild: Patrik Lander)

När du målstämplat

När du stämplat ut och fått din resultatremsa går du  med all sannolikhet till dina kamrater och vilar ut, dricker lite och jämför din karta med övrigas (det finns nog ingen orienterare som inte börjar diskutera vägval och svårigheter efter målgång). Naturligtvis ropar och hejar du på de Enenlöpare som kommer in efter dig.

Efter målgång följer det obligatoriska jämförandet av kartor och banor. "Du skulle sett när jag kom till 4:an...". Eskistuna Weekend 2017. (Bild: Patrik Lander)

Sannolikt följer du skyltningen på arenan och letar upp utomhusduscharna och byter om till "vanliga" kläder. 

Du gör troligen också ett besök i marketenteritältet för att få dig en hamburgare, wok eller bara något godis.

När du känner dig mätt, både på intryck och mat, är det dags att gå till bilen och åka hem - med bitterljuva minnen av smärta, ansträngning, förbannelser, glädje och upprymdhet. Du kommer att sova gott i natt...