Träningsgrupp H/D10 (VIT)

Svårighetsgraden

Barnen tränar för att klara banor i åldersklassen H10 eller D10 på tävlingar. Klassen har svårighetsgraden Vit.

Banorna i klassen är fågelvägen ca 2 km långa. Då man inte kan springa så ”rakt” blir sträckan i praktiken ofta 2,5-3 km. Banorna går längs både tydliga stigar (typ motionsspår) och mindre tydliga stigar (skogsstigar) eller längs andra så kallade ledstänger. Sådana ledstänger kan exempelvis vara diken, bäckar, kraftledningar eller stängsel och stenmurar. Ibland måste man också gena över öppen mark, från ett skogsbryn till ett annat.

Kontrollerna sitter ofta vid sidan av ledstången, men synlig från densamma. Det innebär att löparen måste veta var han/hon skall börja spana efter kontrollen.

GPS-spår (Livelox) på vit bana (D10) från Enenracet 2022.


Vad tränar gruppen?

Gruppen tränar främst grunder och orienteringsteknik. Grunder är t ex hur man håller och hanterar kartan, tecken och färger på kartan. Orienteringsteknik är metoder för orientering.

I någon mån tränar man också orienteringstaktik. Taktik i vit svårighetsgrad handlar mest om att välja kortaste vägen om det finns fler vägar till kontrollen samt att anpassa sin löphastighet så att man orkar koncentrera sig på kartläsningen.

I checklistan för vit svårighetsgrad beskrivs mer i detalj vad man skall klara på en H/D10-bana. Alla checklistor hittar du här.


När tränar gruppen?

Gruppens huvudsakliga träningsdag är torsdagar. Då är fokus orienteringsteknik. På tisdagar tränar hela klubben tillsammans, och då springer vi ”riktiga” banor. Då tillämpar vi orienteringstekniken och kopplar på lite av taktiken. På söndagar finns möjlighet att träna löpning.

I aktivitetskalendern och i appen får du reda på tid och plats för träningarna.


Övrigt

Varje år arrangerar träningsgruppen också ett läger.

OK Enens barn och ungdomar brukar också delta också i Upplands orienteringsförbunds distriktsläger varje vår. Under en helg leker, tränar och umgås vi med övriga i samma åldersgrupp.

Lägren dyker upp som händelser i kalendern till vänster.