OL-träningar

Under orienteringssäsongen  (vår och höst) arrangerar OK Enens medlemmar orienteringsträningar på tisdagar. Om du vill lägga en OL-träning kan du kontakta arrangörskommittén genom e-postadressen arrangor@okenen.se eller genom att ringa till någon av medlemmarna i arrangörskommittén. När träningarna är finns  under aktiviteter till vänster. Inför varje träning kommer även Inbjudan/PM läggas upp på OK Enens hemsida.

Lägg gärna upp din rutt på Livelox för att se hur det gick.

Klasserna följer nu SOFTS nya klassindelning för öppna klasser

Mycket Lätt Vit 2 km
Lätt Gul 2,5 km
Medelsvår Orange 3 km
Svår Blå 3,5 -4 km
Svår Svart 5 -7 km