OL-träningar

Under orienteringssäsongen  (vår och höst) arrangerar OK Enens medlemmar orienteringsträningar på tisdagar. Om du vill lägga en OL-träning kan du kontakta arrangörskommittén genom e-postadressen info@okenen.se eller genom att ringa till någon av medlemmarna i arrangörskommittén. När träningarna är finns dels i en lista nedan, under aktiviteter till vänster samt i Eventor. Inför varje träning kommer även Inbjudan/PM läggas upp på OK Enens hemsida.

Lägg gärna upp din rutt på Livelox för att se hur det gick.

 

Klasserna följer nu SOFTS nya klassindelning för öppna klasser

Mycket Lätt Vit 2 km
Lätt Gul 2,5 km
Medelsvår Orange 3 km
Svår Blå 3,5 -4 km
Svår Svart 5 -7 km

 

Träningar

Finns tyvärr inga just nu eftersom det är vinter men det innebär å andra sidan att vintercupen 2022-2023 är i full gång.