Om barn- och ungdomsverksamheten

Orientering för barn och ungdomar

Orienteringen är indelad i åldersklasser med olika svårighetsgrader. För barn är den yngsta klassen H10 och D10, d v s Herrar t o m 10 år respektive Damer t o m 10 år. Därefter följer H/D12. Ungdomsklasserna är H/D14 och H/D16. Klasserna H/D18 och H/D20 räknas som juniorklasser och ingår inte i barn- och ungdomsverksamheten.

Vårt mål är att varje barn och ungdom skall klara av orienteringsbanor i sin åldersklass på tävlingar. Den som börjar orientera senare än vid 8 års ålder kan behöva justera målsättningen något.

  • Barn 8-12 år skall träna under lekfulla former. Det skall vara kul att orientera!
  • Ungdomar 13-16 år skall också ha roligt, men här börjar orienteringen vara så krävande att de måste förstå utmaningarna och hur man tränar för att bemästra dem.

Träningsgrupper för barn och ungdomar

Efter nybörjarkursen ingår man i träningsgruppen H/D10 t o m det år man fyller 10. Därefter flyttar man upp till gruppen H/D12 där man är kvar t o m året man fyller 12 år. Året man fyller 13 flyttar man upp till gruppen H/D14-16 där man alltså är kvar t o m det år man fyller 16.

De finns möjlighet att ”levla upp” tidigare om man är duktig, eller stanna kvar ett extra år om man inte känner sig helt mogen. Det är ett beslut som Du som förälder tar tillsammans med barnet och ledarna i gruppen.

Läs mer om träningsgrupperna på angränsande sidor.

 

Barn med särskilda behov

Barn- och ungdomsgrupperna har egna träningsaktiviteter på torsdagar under barmark-säsongen. En del barn och ungdomar har stor fallenhet för orientering, men gillar av olika skäl inte att träna i grupp.

Du måste naturligtvis inte träna med barn- och ungdomsgrupperna. Det går alldeles utmärkt att bara delta i de klubbgemensamma OL-träningarna (Orienteringslöpning) på tisdagar. Där väljer du bana i lämplig svårighetsgrad och fullföljer den efter eget huvud. Här måste du naturligtvis ta ett större eget ansvar för din utveckling.

Ta kontakt med ungdomsledarna om du undrar över något: ungdom@okenen.se


Tävla med barn och ungdomar

Att åka på tävling är centralt i orienteringen. På tävlingar anmäler man sig i sin åldersklass. Man kan givetvis inte anmäla sig till en lättare åldersklass, men väl till en svårare om man är duktig.

  • Barn upp t o m det år de fyller 10 år anmäler sig i klassen H10 eller D10.
  • Barn upp t o m det år de fyller 12 år anmäler sig i klassen H12 eller D12.
  • Ungdomar upp t o m det år de fyller 14 år anmäler sig i klassen H14 eller D14.
  • Ungdomar upp t o m det år de fyller 16 år anmäler sig i klassen H16 eller D16.

Den som börjat orientera sent, t ex vid 12 års ålder, kan dock skaffa sig erfarenhet genom att det första året springa motionsbanor i valfri svårighetsgrad. De har ingen åldersindelning.

Läs mer om tävlingar under fliken tävling och motion.