Vuxennybörjargruppen

Vuxennybörjargruppen startar i samband med nybörjarkursen i april och riktar sig till dig som vill befästa din orienteringsförmåga på Vit (Mycket lätt) och Gul (Lätt) svårighetsnivå och är nyfiken på Orange nivå (Medelsvår). Du som förälder till ett orienterande barn är särskilt välkommen.

Läs mer om svårighetsnivåerna.

Syftet med gruppen är både socialt och pedagogiskt. Under din första tid i klubben är gruppen en fast punkt med kända ansikten och kända ledare. Den skall också ge dig orienteringsrutin innan du börjar klättra i svårighetsnivåerna.

Vi deltar i klubbens gemensamma orienteringsträningar varje tisdag. Utöver dessa tillfällen har gruppen egna träningar (se nedan) i Gånsta varannan eller var tredje vecka under barmarksperioden

I gruppen bestämmer du själv din ambitionsnivå och deltar i de träningar du själv vill. Du får vara med i gruppen även om du redan tagit klivet in i orange svårighetsnivå.

Läs mer om vår nybörjarkurs för vuxna.

Genomgång av banan med ledare innan start. Bild Patrik Lander.


Träningar

Alla aktiviteter publiceras i aktivitetslistan här intill. Du behöver inte anmäla dig till dessa träningar.

  • 4-6 träningar per år i Gånsta. Här springer (eller går) vi vanliga orienteringsbanor. Du väljer själv svårighetsnivå och bana. Vi inleder alltid med en kort taktikgenomgång och avslutar alltid med en kort utvärdering.
  • En introduktion till mörkerorientering under hösten - också i Gånsta.
  • Tävlingsintroduktion i motionsklass på nationell tävling. Här väljer du själv svårighetsgrad. Även om du inte "tävlar" i ordets rätta bemärkelse ger tävlingsmiljön dig en skjuts i utvecklingen - och det är på tävlingarna den riktiga orienteringskulturen byggs.
  • Aktiviteter efter gruppens önskemål. Vi försöker efter bästa förmåga tillgodose uppkomna önskemål.

Ledare