Särskild träning

OK Enens Jukola-lag 2018OK Enens Jukolalag 2018

Inför de större arrangemangen och stafetter, t ex 10-mila, Jukola/Venla och 25-manna, ordnas ofta särskilda träningar. Ibland utgörs dessa av läger i sådan terräng som den aktuella tävlingen genomförs i eller träningar med mer stafettliknande struktur.

Inbjudan och kallelse till dessa träningar sker enligt lagledares försorg.