Fysisk träning

Vilken fysisk träning behöver orienteraren?

Orienteringen kännetecknas av löpning på mycket varierande underlag, med varierande bärighet och fäste. Du kommer i de högre svårighetsgraderna att springa i mossar, genom ljung, ris och tät vegetation. Kuperingen varierar mycket, och hopp, längre språng och “klättring” kan förekomma.

För de yngsta är en orienteringsbana ca 2 km och följer ofta mer eller mindre tydliga ledstänger. Den största utmaningen är oftast inte ansträngningen utan snarare att sänka tempot så att barnet hinner läsa kartan.

Ju äldre barnen och ungdomarna blir, desto svårare blir banorna. Orienteringstekniskt har vi nu lämnat ledstängerna och springer i terrängen. Banorna är ofta 3 km eller längre och löparen är ofta ute på banan i upp till 60 minuter. De rutinerade vuxna orienterarna springer nästan uteslutande medelsvåra och svåra banor. Ansträngningen är bitvis mycket hög och påfrestningen på kroppen är stor.

Fysiska kvaliteter hos en orienterare:

Nedanstående fem "kvaliteter" bör varje orienterare utveckla dels som grund för orienteringen men till del också för den allmänna hälsan. 

 • Kondition och uthållighet
 • Styrka
 • Rörlighet
 • Koordination
 • Snabbhet och spänst

Barns och ungdomars fysiska träning

För de yngsta (8-11 år) skall träning i största utsträckning var rolig och lekfull. För de flesta är den fysiska aktivitet som sker på övrig träning tillräcklig, särskilt om barnet dessutom har andra aktiviteter. Lekar som uppvärmning på en teknikträning kan vara fullt tillräcklig.

Fysträningens syfte för de yngsta:

 • undvika skador
 • vänja kroppen vid fysisk träning
 • öva in rätt rörelseteknik

När barnen är i 11-14-årsåldern börjar kroppen svara på träning. De springer också sådana banor där i stort sett samtliga fem kvaliteter som nämns längst upp behövs. 

Den fysiska träning som krävs för att utveckla sig mot bättre prestationer inom orienteringssporten är beroende av en stark motivation. Fysträningen för denna målgrupp är därför beroende av ungdomarnas egna ambitioner.

Utöver syftet för de yngsta syftar fysträning för ovan beskrivna målgrupp till att:

 • öka styrka - framför allt i mage/rygg, ben och knän
 • öka uthållighet och syreupptagningsförmåga
 • öka koordination och balans

För den som orienterar mest för att det är kul och för vardagsmotionens skull är syftet och omfattningen desamma som för de yngsta.