Tävling stärker din utveckling

Att delta på tävlingar är en naturlig och viktig del av vår idrott.

Din orienteringsträning utgår från din personliga ambition och målsättning. De allra flesta vill utveckla sin förmåga och bli bättre, både fysiskt, mentalt och orienteringsmässigt.

På en orienteringstävling kan du välja att delta i:

  • Åldersklasser (tävlingsklass)
  • Öppna klasser 

Tävlingen fyller flera syften i din utveckling som orienterare, oavsett om du väljer åldersklass eller motionsklass.

  • Tävlingen är social. Vi åker ofta tillsammans och vi sitter tillsammans på arenan, vid vår klubbflagga. Tiden före start och efter målgång ger gott om tid för diskussion och eftersnack. 
  • Tävlingen utvecklar din orienteringsförmåga. Du får orientera i ny terräng och på välgjorda kartor. Detta ger dig bredare erfarenhet och stärker ditt självförtroende.
  • Tävlingen utvecklar din mentala förmåga. Ditt självförtroende och din självinsikt stärks för varje tävling. Du kommer också på ett helt annat sätt än på träning ta ut dig fysiskt vilket påverkar din orienteringsförmåga, d v s hur du fungerar vid trötthet.
  • Tävlingen ger dig också en avstämning på din fysiska status. Har träningen givit resultat? Har du tränat på rätt saker?

Vi tävlar i följande typer av tävlingar

  • Nationella tävlingar. Orienterare från hela landet kan anmäla sig och delta.
  • Distriktstävlingar i Upplandsdistriktet. Målgruppen är klubbarna i Uppland.
  • Närtävlingar och Klubbtävlingar. Dessa tävlingar syftar främst till att vidmakthålla en "tävlingsvilja" under uppehåll i tränings- och tävlingssäsongen.