Orienteringens svårighetsnivåer

Orienteringen är indelad i 7 svårighetsnivåer som beskriver hur svåra banorna skall vara på tävling. Nivåerna har färgnamn.

För varje svårighetsnivå har Svenska orienteringsförbundet tagit fram s k checklistor. Nedan finns språkligt lätt modifierade versioner. 

Genom att förstå svårighetsnivåerna förstår du också vad du bör kunna innan du "klättrar" i utvecklingstrappan. Klicka på länkarna nedan för att ladda ner din checklista.

Svårighetsgraderna

Svårighetsgradernas koppling till tävlingsklasser

Klicka här för att läsa mer om tävlingsklassernas (åldersklass och motionsklass) koppling till svårighetsnivåerna. I dokumentet anges också banlängder och hur terrängen skall vara beskaffad för respektive svårighetsnivå.