Träningsgrupp H/D12 (GUL)

Svårighetsgrad

Barnen tränar för att klara banor i åldersklassen H12 eller D12 på tävlingar. Klassen har svårighetsgraden Gul.

Banorna i klassen är fågelvägen ca 2,5 km långa. Då man inte kan springa så ”rakt” blir sträckan i praktiken ofta 3-3,5 km. Banorna följer, liksom i H/D10, ledstänger i form av stigar, diken och liknande. Banorna ligger ofta så att löparen kan tjäna tid på att gena mellan två ledstänger i stället för att följa en längre väg runt. Detta innebär att löparen i H/D12 måste kunna använda kompassen för att ta en grov kompassriktning mot den andra ledstången.

De flesta kontrollerna sitter synliga från ledstången. Det som är nytt i svårighetsgraden är att vissa kontroller kan ligga uppe på en höjd eller nere i en sänka. Löparen måste alltså klara av att läsa höjdkurvor på kartan. Vissa kontroller kan dessutom ligga utom synhåll från ledstången. Här måste löparen också använda kompass för att hitta kontrollen.

GPS-spår (Livelox) på gul bana (H12) från Oktoberracet.


Vad tränar gruppen?

Gruppen tränar främst grunder och orienteringsteknik. Grunder är t ex hur man håller och hanterar kartan, tecken och färger på kartan. Orienteringsteknik är metoder för orientering.

Gruppen tränar också orienteringstaktik. Taktik i gul svårighetsgrad handlar om att välja kortaste vägen om det finns fler vägar till kontrollen, men det kan också vara att välja mellan en kortare men tuffare väg genom terrängen och en längre men mer lättsprungen väg längs en stig. Även i gul svårighetsgrad gäller det att anpassa sin löphastighet så att man orkar koncentrera sig på kartläsningen.

I checklistan för gul svårighetsgrad beskrivs mer i detalj vad man skall klara på en H/D12-bana. Alla checklistor hittar du här.


När tränar gruppen?

Gruppens huvudsakliga träningsdag är torsdagar. Då är fokus orienteringsteknik. På tisdagar tränar hela klubben tillsammans, och då springer vi ”riktiga” banor. Då tillämpar vi orienteringstekniken och kopplar på lite av taktiken. På söndagar finns möjlighet att träna löpning.

I aktivitetskalendern och i appen får du reda på tid och plats för träningarna.


Övrigt

Varje år arrangerar träningsgruppen också ett läger.

OK Enens barn och ungdomar brukar också delta också i Upplands orienteringsförbunds distriktsläger varje vår. Under en helg leker, tränar och umgås vi med övriga i samma åldersgrupp.

Lägren dyker upp som händelser i kalendern till vänster.