Barn och Ungdom

Mål och vision för ungdomsverksamheten i OK Enen

Det övergripande målet för vår ungdomsverksamhet är i all sin enkelhet:

Att skapa orienteringstekniska och fysiska förutsättningar för barn och ungdomar att klara de tävlings- och motionsklasser de deltar i.

Denna målsättning grundar sig på Ungdomskommitténs vision, och skall genomsyra alla våra aktiviteter:

Ungdomsorientering i OK Enen skall vara en meningsfull och givande fritidssysselsättning för hela familjen. Genom att bygga en stark social gemenskap skall vi vara duktiga på att rekrytera, träna och behålla ungdomar och tränare.

Vi tror att vi med en öppen och välkomnande atmosfär skapar en vilja att fortsätta orientera och utveckla sin förmåga. Vi tror också att vi då lyckas attrahera föräldrar att engagera sig, inte bara för sitt barns skull, utan lika mycket för sin egen och familjens skull. Därmed bidrar man även till klubbens utveckling.

Läs mer om ungdomsverksamheten under länkarna till vänster.

Principer för hur vi driver ungdomsverksamheten

  • Svenska orienteringsförbundets “vision 365” beskriver att orienteringsaktiviteter kan och bör genomföras året runt. För den som vill satsa på orienteringen är denna princip viktig. Det kan i sin enklaste form innebära att vinterns löpträning sker med en karta i handen.
  • Svenska orienteringsförbundet har också fem ledstjärnor som skall genomsyra ungdomskommitténs verksamhet; Glädje, Gemenskap, Hälsa, Utmaning och Tävling. Ledstjärnorna återfinns också i ungdomskommitténs vision.
  • Det är den enskilde som avgör hur mycket han eller hon vill satsa och delta. Vi erbjuder träningsmöjligheter för alla ambitionsnivåer.
  • Vi baserar ungdomsträningen på helheten. Med det menar vi att löparen måste förstå målet och syftet med varje övningsmoment och kunna koppla det till sin egen svårighetsgrad och sin egen ambition. Det är tränarnas ansvar att tydligt beskriva mål och syfte med varje träning.