Träningsgrupp H/D14-16 (ORANGEVIOLETT)

Svårighetsgrad

Barnen tränar för att klara banor i åldersklassen H14 eller D14 respektive H16 och D16 på tävlingar. H/D14 har svårighetsgraden Orange och H/D16 är Violett.

Medeldistansbanorna i klassen är fågelvägen 3-5 km långa medan långdistansbanorna är upp till 6-7 km. Banorna går till stor del utanför ledstängerna, vilket ställer stora krav på kartläsning och att kunna ”översätta” kartbild till terräng och tvärtom. Löparen måste kunna hitta och använda höjder, sänkor och kärrstråk som ledstänger. Många gånger måste kompassen användas som stöd för att hålla riktningen till nästa tydliga hållpunkt. Bansträckningen kan också ligga i betydligt ”stökigare” terräng än vita och gula banor.

Kontrollerna sitter ofta vid små terrängföremål vilket kräver att löparen väljer en tydlig attackpunkt från vilken kontrolltagningen blir lättare. Här krävs ofta noggrann finorientering och att kunna ta noggrann kompassriktning.

Skillnaden mellan H/D14 och H/D16 är främst banlängd men också att H/D14-banorna ofta har en uppfångare bakom kontrollerna, som extra säkerhet. Uppfångaren kan vara en tydlig höjdsträckning, en stig eller liknande.

GPS-spår för orange bana (D14) på Enenracet 2022.

GPS-spår för violett bana (H16) på Enenracet 2022.


Vad tränar gruppen?

Gruppen tränar orienteringsteknik och taktik. Orienteringstekniken omfattar mest att nöta in rutiner för kartläsning och orientering efter tydligare hållpunkter i terrängen. Dessa rutiner är mycket viktiga då ett fel bortom ledstängerna är tidskrävande att reparera.

Taktiken i orange och violetta banor utgörs mest av att hitta och välja den bästa vägen utifrån den egna förmågan. Utgångspunkterna här är den egna orienteringsförmågan och kondition/uthållighet. För att ta bra taktiska beslut krävs alltså god självkännedom och förmåga att koncentrera sig även när man trött.

I checklistorna för orange respektive violett svårighetsgrad beskrivs mer i detalj vad man skall klara på en H/D14- och H/D16-bana. Alla checklistor hittar du här.


När tränar gruppen?

Gruppens huvudsakliga träningsdag är torsdagar. Då är fokus orienteringsteknik. På tisdagar tränar hela klubben tillsammans, och då springer vi ”riktiga” banor. Då tillämpar vi orienteringstekniken och får ta riktiga taktiska beslut. På söndagar finns möjlighet att träna löpning.

I aktivitetskalendern och i appen får du reda på tid och plats för träningarna.


Övrigt

OK Enens barn och ungdomar brukar också delta också i Upplands orienteringsförbunds distriktsläger varje vår. Under en helg tränar och umgås vi med övriga i samma åldersgrupp.

Ungdomar i H/D14 och H/D16 ingår också i Upplandstruppen tillsammans med ungdomar från de andra uppländska klubbarna. Upplandstruppen har också några gemensamma träningstillfällen varje år. Truppen tränar bland annat mot Ungdoms-SM (USM) i orientering.

Beroende på förutsättningar åker H/D14-16-gruppen också på egna träningsläger eller träningsdagar på helger.

Lägren dyker upp som händelser i kalendern till vänster.