Föräldrar och vuxna nybörjare!

  • 5 nov 2023

Tider för denna vinters 4 pass Vuxen-/föräldrautbildning är nu fastställda

Målgrupper:

  • Föräldrar som har barn i vit, gul eller orange träningsgrupp och vill förstå sitt barns nuvarande och kommande svårighetsnivåer.
  • Vuxna nybörjare (även ungdomar) som vill ha pedagogisk grundstruktur i sin orienteringsutveckling.

Syftet med utbildningen är att förbättra din orienteringsförmåga samt att bättre kunna stödja ditt barn.
 

 

Pass 1, Måndag 5/2: Ett gemensamt språk - termer och begrepp i orienteringen, svårighetsnivåer, orienteraren själv. Lektionen syftar till att vara grund för pass 2-4.

Pass 2, Måndag 12/2: Tänk rätt på vit och gul svårighetsnivå. Hur hänger orienteringsteknik och -taktik ihop på vit och gul nivå?

Pass 3, Onsdag 28/2: Från ledstångsorientering till orientering efter hållpunkter. Hur hänger orienteringsteknik och -taktik ihop på orange nivå?

Pass 4, Måndag 4/3: Taktiska exempel på orange svårighetsnivå.

Anmäl dig i aktivitetslistan här vid sidan!