Nyheter

Vuxna nybörjare - kan det vara nåt?

  • 28 jan 2024

I år gör vi prov och försök med en särskild träningsgrupp för vuxna nybörjare. Syftet är att lotsa nybörjarna in i klubben.

Vi har tyvärr varit dåliga på att ta hand om de vuxna nybörjarna efter kursen. Nu är målet att de alltid skall ha ett känt ansikte att vända sig till under det första året.

Gruppen har riktad träning varannan/var tredje torsdag utöver OL-träningarna på tisdagarna.

Läs mer om vuxennybörjargruppen under fliken Träning.

Säg hej och välkommen till en nybörjare - Du också!

Nya regler för kontrollbeskrivningar

  • 27 jan 2024

Det finns nya regler för kontrollbeskrivningar som har tagit fram av International Orienteering Federation efter att SOFT har initierat ett arbete med revidering av reglerna från 2005

Intresserad av att engagera dig i OK Enen?

  • 25 jan 2024

Vi i valberedningen undrar om det finns några ute i OK Enen som skulle vara intresserade av att engagera sig i klubben på ett eller annat sätt.

Planeringsdag 27/1 i Gånsta

  • 20 jan 2024

Lördagen 27 januari kl 9.00 är det sedvanlig planeringsdag för verksamheten det kommande året. ALLA medlemmar välkomna!

Städlista 2024

  • 8 jan 2024

Städlistan för 2024 ligger nu ute under fliken Gånstagården - Städlista 2024, där finns även en kort beskrivning för vad som ska göras någon gång under er städvecka. Gå gärna in och skriv upp ditt/din familjs vecka i er kalender redan nu. 

Kartrevideringar under 2023

  • 4 jan 2024
  • Kartor

image: Kartrevideringar under 2023

Under 2023 har vi i klubben reviderat ett antal av våra kartor och även påbörjat nyritning av en karta vid Utmyrby.

Ställningen i Vintercupen

  • 2 jan 2024

Här är ställningen i Vintercupen efter fyra etapper.

Medlemsmöte 10 januari (uppdaterad)

  • 1 jan 2024

Som vi nämnde på årsfesten är det dags för ett medlemsmöte onsdagen den 10 januari kl 19.00 i Gånsta