Nya regler för kontrollbeskrivningar

 • 27 jan 2024

Det finns nya regler för kontrollbeskrivningar som har tagit fram av International Orienteering Federation efter att SOFT har initierat ett arbete med revidering av reglerna från 2005

Förändringarna innebär dels att gamla felaktiga anvisningar tagits bort samtidigt som nya symboler och beskrivningar lagts till. En sammanfattning följer nedan:

 • Dokumentet omfattar nu både ISOM och ISSprOM
 • Kontrollbeskrivningarna ska tryckas i svart
  • Observera att SOFTs inställning är att detta tills vidare inte ska göras för Offset tryck då det skulle innebära en kraftig ökning av kostnaden. Dialog med IOF pågår.
 • Om en symbol i kolumn C inte tillräckligt tydligt kan definiera kontrollens läge, är kontrollföremålet olämpligt
 • Symbolen för "dunge" kan även användas för mer löpbar skog, omgiven av mer svårlöpt skog
 • Symbolen för hus kan även användas för takpelare
 • Ny symbol för "jänväg" eller "spårväg"
 • Symbolerna för "uppe på" och "under" kan även användas för att ange övre eller nedre nivå
 • Ny symbol för att ange kartbyte genom "kartvändning" 
 • Valfri ny rad för att ange avståndet från tidsstarten till startpunkten
 • Nya symboler för "värn" och "förbjudet område"
 • "Krök" flyttad från Kolumn G till kolumn F
 • Symbolen för Radio/TV-kontroll är borttagen
 • Namn och beskrivningar är synkroniserade med ISOM 2017
 • Omnumrering av symboler för att hantera tillägg och borttagningar
 • Uppdateringar för att förtydliga användningen av vissa symboler
 • Uppdateringar i exempel

Svenskt tillägg:
Dock finns ett svenskt tillägg i kontrollbeskrivningen som är gällande för Sverige men inte internationellt, det är att kodsiffrorna 66, 68, 69 med flera, som kan feltolkas om de läses upp och ned, inte ska användas. Detta har varit praxis under en längre tid i Sverige.

Se den svenska versionen av kontrollbeskrivningen här! Länken fungerar inte just nu, jag ska kontakta SOFT.