Inställd vuxen-/föräldrsutb 12/2

  • 11 feb 2024

Pass 2, måndag 12/2, ställs in p g a för få deltagare - och förkyld ledare.

Övriga pass kvarstår t v.