Ekonomitjänst

  • 2 jul 2024

Från och med 1 juli så sköter Maria Bakas på MB Redovisning betalningar, fakturering och bokföring för vår klubb.

Fortfarande så ska alla räkningar skickas till ekonomi@okenen.se, alternativt läggas inne på kontoret i Gånsta. Dvs för de flesta så kommer ni inte att märka någon skillnad. När det gäller medlemshantering och medlemsavgifter är vi inte riktigt klara hur vi ska sköta detta i fortsättningen, här återkommer vi senare.

Ett speciellt tack till Åsa Morath som lag upp rutiner och anpassat vårt digitala gränssnitt mot MB Redovisning, samt hållit ställningarna under tiden.

/Styrelsen