Funktionärer Skolmästerskapen

  • 16 mar 2024

Funktionärer sökes till SkolMästerskapet & Skogstestet fredag 24 maj 2024.

Skolgruppen håller på med förberedelserna inför årets stora skolevenemang SkolMästerskapet för 4:e och 5:e-klassare och Skogstestet för 6:or och 9:or. Vi planerar för att kunna genomföra det under fredag den 24 maj 7.30 - 11.30 och 11.30 - 15.00. I år kommer bägge evenemangen att avnjutas vid Gånstagården och Brännskogen därstedes.
Bifogat finns en Funktionärslista som bygger på föreg. år. Men om Du inte finns med där, så behöver vi Dig också. Där är också ett följebrev om evenemanget som går ut till skolorna under mars.
Vore fint om vi kunde få besked snarast eller senast den 1 maj till kentahellbom@gmail.com, om Du kan vara med hela, en del av dagen eller inte alls.
 
 
Hälsar 
Kenta Hällbom, Mohrten Ingwersen & Ulrika Thideman