Intresseanmälan för Breddläger i 6-9 juni!

  • 12 mar 2024

image: Intresseanmälan för Breddläger i 6-9 juni!

Årsmötet i februari beslutade att öka fokus på breddaktiviteter, d v s riktar sig mot barn, ungdomar och vuxna – oavsett ambition. Aktiviteterna skall öka orienteringsförmågan och gemenskapen i klubben. På sikt är målet att sätta upp en breddkommitté som skall ansvara för samordnad planering av aktiviteter för hela klubben.

En första åtgärd är att arrangera ett breddläger i början den 6-9 juni. Inriktningen är att lägret genomförs vid Skålsjögården 3 mil SV Bollnäs. Vi deltar i den välrenommerade tävlingen ÖSA-träffen, i den motions- eller tävlingsklass vi själva önskar. Eftermiddag/kväll ägnas åt lärorika Liveloxstudier och spel, lekar mm för de som så vill.

Målgruppen för lägret är barn (8-12 år), ungdomar (13-16 år) samt juniorer (17-20 år) samt alla vuxna - oavsett vilken svårighetsnivå Du själv orienterar i. Föräldrar förväntas följa med för de barn som inte klarar sig själva. Även yngre syskon är givetvis välkomna att följa med i sådana fall.

Klubben kommer att subventionera deltagandet, med stort fokus på barn och ungdomar. Inriktningen är 200 kr för barn/ungdomar t o m 20 år och 1000 kr däröver. I priset ingår logi, frukost och middag. Boende sker i flerbäddsrum. Transport preliminärt genom samåkning i egen bil. Beroende på intresse kan ev minibuss bli aktuellt. Skålsjögården är preliminärbokad och Per Samuelsson detaljrekognoserar under påsklovet.

Planeringsmässigt är vi medvetna om att planeringshorisonten är i kortaste laget – men i stället för att vänta tills nästa år kör vi redan nu.

 

För att kunna få en uppfattning om hur stort lägret blir vill vi ha en (icke bindande) intresseanmälan senast 31/3. Länk till intresseanmälan.